UBND tỉnh Khánh Hòa chấp thuận địa điểm triển khai dự án Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung

Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh Khánh hòa đã có văn bản số 7651/TB-UBND thông báo kết luận cuộc họp của Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung các dự án điện mặt trời (ĐMT) vào quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất về chủ trương và địa điểm thực hiện Nhà máy Điện mặt trời Điện lực miền Trung tại khu vực thôn Thủy Ba và thôn Tân An, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm với diện tích khoảng 70 ha, công suất 50 MW. Theo địa điểm mới, nhà máy dự kiến sẽ truyền tải công suất lên hệ thống điện quốc gia qua đường dây 110 kV khoảng 12 km, điểm đấu nối dự kiến là thanh cái C12 của TBA 110V Cam Ranh (E28).

Với tiềm năng về cường độ bức xạ năng lượng mặt trời trung bình đo được là 5,34 kWh/m2/ngày và tương đối thuận lợi về mặt đấu nối, hòa lưới điện quốc gia, Khánh Hòa là một trong các tỉnh được các nhà đầu tư về ĐMT quan tâm đăng ký khảo sát, thực hiện dự án. Theo đó, tổng số dự án được khảo sát đến thời điểm hiện tại là 10 dự án với tổng công suất là 1.920 MW (TP Cam Ranh: 1.470 MW, Huyện Cam Lâm: 450 MW).

Trên cơ sở thống nhất của UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung đã hoàn thiện hồ sơ xin cấp chứng nhận đầu tư để trình UBND tỉnh Khánh Hoà, đồng thời hoàn thiện Báo cáo phương án đầu tư để trình cấp thẩm quyền xem xét làm cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Hiện nay, Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó khuyến khích và ưu tiên đầu tư, phát triển năng lượng tái tạo, đồng thời quy định ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất.

Chiến lược của Chính phủ cũng quy định bắt buột các đơn vị điện lực có trách nhiệm mua toàn bộ điện năng được sản xuất từ các nguồn năng lượng tái tạo và được ưu tiên đấu nối với lưới điện Quốc gia. Tuy nhiên, việc tính toán, đánh giá hiệu quả kinh tế, tài chính của các dự án vẫn ở mức tham khảo do Chính phủ vẫn đang xem xét, chưa phê duyệt chính thức giá bán điện đối với các dự án ĐMT hòa lưới Quốc gia.


  • 21/10/2016 04:31
  • Tấn Toàn
  • 22957