UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu thị xã Kỳ Anh xử lý dứt điểm mặt bằng đường dây 500kV mạch 3

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản số 2439/UBND-GT ngày 16/4/2020 chỉ đạo UBND thị xã Kỳ Anh khẩn trương xử lý vướng mắc, thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường dây (ĐD) 500kV mạch 3 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh.

Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), dự án đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh có 71 vị trí móng đều nằm trên địa bàn thị xã Kỳ Anh. 

Cụ thể, số nhà trong hành lang tuyến là 19 hộ. Công tác kiểm kê móng đến nay đạt 70/71 vị trí, kiểm kê hành lang tuyến đạt 60/71 khoảng cột.

Công tác lập phương án bồi thường của địa phương đối với phần móng đạt 63/71 vị trí, hành lang tuyến 5/71 vị trí. Công tác bàn giao mặt bằng phần móng 55/71 vị trí (đạt 77%), tiến độ chậm hơn so với các địa phương khác.

Để xử lý dứt điểm các vướng mắc, hoàn thành công tác BT-GPMB bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao UBND thị xã Kỳ Anh chủ trì, cùng các cấp chính quyền địa phương có đường dây đi qua tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân đồng thuận, chấp hành đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho việc thi công dự án.

Nghiêm cấm việc xây dựng cơi nới trái phép nhà cửa, công trình kiến trúc và trồng mới các loại cây lâu năm trong khoảng quy hoạch hành lang tuyến và vị trí móng cột; đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

UBND thị xã Kỳ Anh khẩn trương xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan để xử lý kịp thời, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường GPMB, bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án đảm bảo kế hoạch.

Cụ thể, đối với 8 hộ dân của 4 vị trí móng (VT55, VT59, VT61, VT62) chưa nhận tiền: UBND thị xã Kỳ Anh tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân nhận tiền, đồng thời hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất (nếu cần) đối với các hộ không chấp hành, triển khai cưỡng chế bàn giao mặt bằng trước 15/5/2020.

Phối hợp với chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan hoàn thành đo vẽ, kiểm kê vị trí móng cột còn lại, làm việc với linh mục quản xứ, ban hành giáo thuộc giáo xứ Dũ Yên về phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức họp dân công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, xử lý kiến nghị của các hộ dân tại 8 vị trí móng cột thuộc khu vực vùng giáo, hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả tiền, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/5/2020.

Khẩn trương hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ chi trả tiền 60/71 khoảng cột, bàn giao mặt bằng trước ngày 15/5/2020. Đồng thời phối hợp với chủ đầu tư dự án và các đơn vị liên quan hoàn thành đo vẽ bản đồ địa chính, kiểm kê, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, chi trả tiền khoảng cột từ VT53 đến VT54, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/5/2020.

Nhiều vị trí đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) không thể kéo dây do vướng mắc hành lang tuyến

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu thị xã Kỳ Anh khẩn trương tổ chức làm việc, hoặc có văn bản lấy ý kiến của các sở, ngành liên quan về phương án bồi thường, hỗ trợ, thu hồi đất phần hành lang từ khoảng cột VT42 đến VT44 đi qua mỏ đất của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và vật liệu xây dựng Hồng Hà; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/5/2020.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với linh mục quản xứ, ban hành giáo thuộc giáo xứ Dũ Yên về phương án bồi thường, hỗ trợ; tổ chức họp dân công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, xử lý kiến nghị của các hộ dân về 8 khoảng cột thuộc khu vực vùng giáo, hoàn thành phương án bồi thường, hỗ trợ chi trả tiền, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/5/2020.

Chỉ đạo các đơn vị liên quan xây dựng hồ sơ cưỡng chế thu hồi đất theo quy định đối với các hộ dân không chấp hành (cả phần móng và hành lang tuyến đường dây) để thực hiện nếu cần thiết.

UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng yêu cầu CPMB tập trung chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thành công tác đo vẽ bản đồ địa chính; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Kỳ Anh về các nội dung liên quan trong công tác xử lý vướng mắc và BT-GPMB dự án và bố trí kinh phí đủ, kịp thời cho UBND thị xã Kỳ Anh chi trả các hộ dân.


  • 19/04/2020 11:00
  • Ngân Hà
  • 5325