Tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024

Đảng ủy EVN vừa ban hành công văn số 1514-CV/ĐU ngày 12/12/2023 về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024.

Ngày 23/11/2023, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TW “về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024” (Chỉ thị 26).

Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng trong việc chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui xuân, đón mừng năm mới, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo khí thế mới, động lực mới tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối ngoại; công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Đảng uỷ Tập đoàn yêu cầu:

Trung tâm Thông tin Điện lực đăng tải lên trang thông tin điện tử Tập đoàn Chỉ thị số 26-CT/TW, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn kịp thời quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 26 gắn với tuyên truyền về thành tựu của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết bằng các hình thức phù hợp nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, đảng viên, người lao động trong thực hiện các quy định về an toàn giao thông, sử dụng pháo và vật liệu nổ; phòng, chống dịch bệnh; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Tập đoàn nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 26; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 26 về Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn (qua Ban Tuyên giáo) trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.