Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý một cách bài bản, khoa học, trách nhiệm.

Bảo đảm tuyên truyền thiết thực, chất lượng, hiệu quả

Để công tác tuyên truyền đạt chất lượng, hiệu quả, Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý.

Hướng dẫn nêu rõ, việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Canh Tý là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí bám sát những nội dung nêu trong Hướng dẫn số 107-HD/BTGTW, ngày 15/11/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng xuân Canh Tý. Trong đó, cần tập trung làm rõ, nhấn mạnh một số nội dung sau:

Nêu bật ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng 3/2/1930 và truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng ta trong suốt 90 năm qua; khẳng định công lao to lớn của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Nêu bật, khẳng định vai trò, công lao to lớn, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh, giành độc lập, tự do cho dân tộc; những thành tựu vĩ đại, truyền thống quý báu, bài học kinh nghiệm của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 90 năm qua, nhất là hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.

Nêu bật các bài học kinh nghiệm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; những vấn đề cần quan tâm nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng...

Việc triển khai tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của mỗi cơ quan báo chí. Ảnh: Chinhphu.vn

Tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội; tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống; phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Tuyên truyền việc vui xuân đón Tết lành mạnh, tiết kiệm gắn với giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phê phán những hiện tượng tiêu cực, cờ bạc, mê tín dị đoan trong dịp Tết, những hành vi thiếu văn hóa nơi công cộng và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội.

Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, nhất là các hoạt động chăm lo Tết cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng; cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết; những người có hoàn cảnh khó khăn; đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải. Chú trọng các tuyến tin, bài, chương trình tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả, sinh động.

Mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm trong thời gian diễn ra sự kiện

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Giai đoạn trước sự kiện từ ngày 25/12/2019 đến ngày 15/01/2020, căn cứ tôn chỉ mục đích và định hướng của các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai các tuyến tin, bài tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng xuân Canh Tý một cách bài bản, khoa học, trách nhiệm.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; các kênh truyền hình Nhân dân, Thông tấn, Quốc hội, Công an Nhân dân, Quốc phòng... xây dựng các chương trình, sự kiện có sức thuyết phục, lay động, lan tỏa sâu, rộng trong xã hội. Các đài phát thanh - truyền hình địa phương căn cứ đặc điểm, nhu cầu, đối tượng phục vụ, khả năng cụ thể... để thực hiện; yêu cầu nhất thiết phải xây dựng chuyên mục riêng và phát sóng định kỳ, ít nhất 2 tuần/lần. Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ và các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức hội... tổ chức các chuyên trang chuyên mục, chuyên đề đăng, phát thường xuyên, liên tục, bảo đảm chất lượng, thu hút sự quan tâm theo dõi, bình luận tích cực của đông đảo công chúng và dư luận xã hội.

Trong giai đoạn diễn ra sự kiện (từ ngày 15/01/2020 đến ngày 15/02/2020), đề nghị tất cả các cơ quan báo chí tập trung mở đợt tuyên truyền cao điểm, sâu, đậm trong thời gian này bằng việc tăng cường tối đa các tuyến tin, bài; khuyến khích tổ chức các chương trình văn hóa, văn nghệ, kỷ niệm, tọa đàm, giao lưu, tuyên dương, gặp mặt... thiết thực, hiệu quả với nội dung và hình thức mới mẻ, sinh động, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Ở giai đoạn sau sự kiện, các cơ quan báo chí tiếp tục giữ vững nhịp tuyên truyền nhằm tạo không khí thuận lợi, khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước; hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu việc tuyên truyền kỷ niệm phải gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Công tác tuyên truyền cần bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả, có sức lay động, lan tỏa tích cực trong toàn Đảng và trong xã hội.

Link bài gốc


  • 20/01/2020 03:10
  • Theo http://dangcongsan.vn/
  • 18990