Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016

Ngày 5/5/2021, Công đoàn Điện lực Việt Nam có văn bản 225/CV-CĐĐVN gửi công đoàn các đơn vị trực thuộc về triển khai kế hoạch tuyên truyền cao điểm về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2016.

Xem chi tiết trong file tại đây.


  • 08/05/2021 10:01
  • Công đoàn ĐLVN
  • 3547