Tuyên truyền 75 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVN vừa ban hành Công văn số 245-CV/KTĐU ngày 9/10/2023 về việc tuyên truyền 75 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra của Đảng (16/10/1948 - 16/10/2023).

Để ôn lại truyền thống của ngành và góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về hoạt động công tác kiểm tra của Đảng trong Đảng bộ EVN, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy EVN đã ban hành tới cấp ủy, UBKT các tổ chức đảng trực thuộc Đề cương tuyên truyền thành lập Ngành.

Trên cơ sở nội dung Đề cương tuyên truyền, UBKT Đảng ủy EVN yêu cầu các cấp ủy chỉ đạo, UBKT các cấp trực thuộc tổ chức, triển khai thực hiện tuyên truyền trong Đảng bộ, Chi bộ các cấp về truyền thống của ngành, góp phần động viên, khích lệ cán bộ làm kiểm tra phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi tiết Đề cương tuyên truyền thành lập ngành kiểm tra của Đảng xem tại đây