Từ 9h ngày 10/8, Công ty Thủy điện Trị An xả tràn điều tiết hồ chứa

Công ty Thủy điện Trị An vừa có thông báo số 1350/TB-TĐTA gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan về việc xả tràn lần đầu điều tiết hồ chứa thủy điện Trị An trong năm 2023.

Công ty Thủy điện Trị An cho biết, lúc 09h00 ngày 08/8/2023, tình hình thủy văn hồ chứa Trị An như sau:

- Mực nước hồ: 60,45 m.

- Lưu lượng nước về hồ: 1.100 m3/s.

- Lưu lượng nước qua tuabin phát điện: 430 m3/s.

Để đảm bảo dung tích phòng lũ, kết hợp đợt triều cường hạ du sông đang giảm dần, Công ty Thủy điện Trị An tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa như sau:

- Thời gian xả nước qua tràn: lúc 09h00 ngày 10/8/2023.

- Lưu lượng nước xả qua tràn: 150 m3/s.

- Lưu lượng nước qua tua bin phát điện: 800 m3/s.

- Tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: 950 m3/s.

 Sau xả tràn lần đầu, tùy theo diễn biến của thời tiết và lưu lượng nước về hồ, công ty có thể thay đổi lượng nước xả qua đập tràn.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) Công ty thông báo đến Ban Chỉ huy PCTT & TKCN các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Xem chi tiết thông báo tại đây


  • 09/08/2023 03:25
  • Công ty Thủy điện Trị An
  • 4890