Truyền thông nội bộ: Linh hồn của doanh nghiệp

Cuốn sách của đồng tác giả Annabel Dunstan và Imogen Osborne (NXB Thế giới phát hành) chia sẻ kinh nghiệm nhằm tối ưu hóa hiệu quả trong truyền thông nội bộ để có được sự gắn bó lâu dài của nhân viên. Những câu chuyện trong cuốn sách sẽ truyền cho bạn đọc nguồn cảm hứng để mài giũa và nâng cấp kỹ năng giao tiếp trong truyền thông nội bộ.

Theo Giáo sư ngành Quan hệ công chúng, Đại học Richmond (Hoa Kỳ) – Trevor Morris, ngày nay, truyền thông nội bộ không còn chỉ quanh quẩn trong những bản tin nội bộ hay email, nó đã thay đổi hình thức, trở nên tinh tế và phong phú hơn. Truyền thông nội bộ là một cơ hội tốt để trò chuyện và gắn kết đội ngũ nhân sự, tạo nên linh hồn và sức mạnh của một tổ chức.

Cuốn sách đề cập đến những vấn đề mà đội ngũ làm công tác truyền thông nội bộ đang thực sự phải đối mặt. Đồng thời trình bày cách giải quyết của 10 doanh nghiệp hàng đầu qua 10 cuộc phỏng vấn. Mỗi cuộc phỏng vấn trong sách kể lại một câu chuyện độc đáo về cách mà truyền thông nội bộ đang tạo ra sự khác biệt giữa các ngành nghề khác nhau.

Truyền thông nội bộ đang dần chứng minh được vai trò then chốt, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp ủng hộ việc gia tăng mức độ minh bạch và thẳng thắn giữa tổ chức và người lao động. Nói cách khác, nếu có một kiểu truyền thông nào có thể được nhận xét là thành thật và đáng tin cậy thì đó chính là Truyền thông nội bộ.

Cuốn sách gồm 3 phần: Truyền thông nội bộ - Kim chỉ nam cho hành động; Chuyện ngành chuyện nghề; Truyền thông nội bộ - Linh hồn của doanh nghiệp.


  • 01/12/2023 03:58
  • PV
  • 2002