Truyền tải điện Hà Nội: Đảm bảo truyền tải điện an toàn trong cao điểm nắng nóng

Huy động 100% quân số tham gia trực và kiểm tra thiết bị trong những ngày nắng nóng, Truyền tải điện Hà Nội (Công ty Truyền tải điện 1) đã đảm bảo vận hành an toàn các đường dây (ĐZ) và trạm biến áp (TBA), cung cấp điện liên tục cho thủ đô Hà Nội và các tỉnh lân cận trong những ngày nắng nóng vừa qua.

Trong các ngày qua, nắng nóng diện rộng tiếp tục duy trì ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-380C, có nơi trên 390C. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ khoảng từ 37-390C, thậm chí tại các trạm biến áp cung cấp điện trực tiếp cho thủ đô Hà Nội và các vùng lân cận, có lúc nhiệt kế ngoài trời đo được 430C.

Công nhân Truyền tải điện Hà Nội kiểm tra thông số vận hành thiết bị trong những ngày nắng nóng

Trong điều kiện nắng nóng khắc nhiệt, Truyền tải điện Hà Nội đã yêu cầu CBCNV các Trạm biến áp 220 kV, 500 kV, các đội đường dây tăng cường kiểm tra thiết bị, soi kiểm tra phát nhiệt, kiểm tra bảo dưỡng các động cơ, thiết bị làm mát, chủ động xử lý các khiếm khuyết. Lãnh đạo Truyền tải điện cũng đã tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện của các đơn vị.

Công việc của các đội truyền tải dường như căng thẳng hơn khi các máy biến thế ở các trạm biến áp cấp điện cho thủ đô Hà Nội luôn mang tải ở mức 85% - 90% nhiệt độ trong máy ở mức cao nhất 900C (ở mức cảnh báo), điển hình như máy biến áp T3 của Trạm biến áp 220 kV Thành Công luôn mang tải ở mức 80% đến 90%, nhiệt độ trong máy đạt 900C vào 14h30 ngày 3/6/2016.

Trong tình huống như vậy, bằng tất cả sự nỗ lực, tận tâm và trách nhiệm, cán bộ, nhân viên vận hành đã luôn bám sát tình hình làm việc của thiết bị, thông tin kịp thời với các cấp điều độ nhằm kiểm soát điều chỉnh mức độ mang tải phù hợp, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho thủ đô Hà Nội trong những ngày cao điểm nắng nóng này.


  • 04/06/2016 07:27
  • Tô Thế Cường (Truyền tải điện Hà Nội)
  • 8850