Trung tâm Viễn thông và Công nghệ Thông tin thông báo tuyển dụng

Trung tâm Viễn thông và Công nghệ Thông tin (EVNICT) thông báo tuyển dụng các vị trí: Cán bộ trực điều hành hệ thống, cán bộ trực vận hành và xử lý sự cố.

Trung tâm Viễn thông và Công nghệ thông tin (EVNICT) – Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị đầu mối, có chức năng nghiên cứu, xây dựng và triển khai các dự án công nghệ thông tin, nghiên cứu phát triển các giải pháp về tự động hóa ứng dụng trong ngành Điện; điều hành, vận hành hệ thống viễn thông dùng riêng phục vụ công tác điều hành sản xuất kinh doanh điện của EVN.

Để đáp ứng nhu cầu nhân sự cho hoạt động quản lý hệ thống viễn thông dùng riêng, EVNICT mong muốn tìm kiếm những ứng viên có đủ năng lực, nhiệt huyết tham gia cộng tác lâu dài ở các vị trí: Cán bộ trực điều hành hệ thống, cán bộ trực vận hành và xử lý sự cố.

Chi tiết thông tin tuyển dụng mời độc giả xem tại file đính kèm.

EVNICT tuyen dung 2015.doc


  • 04/11/2015 02:13
  • EVNICT
  • 19419


Gửi nhận xét