Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia công bố thông tin về dự kiến công suất huy động nguồn điện ngày hôm sau

Kính mời xem thông tin công bố tại đây.


  • 27/09/2021 05:22
  • 8635


Các Tin khác