Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN thông báo tuyển dụng

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam là đơn vị chuyên nghiệp trong công tác sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy điện. Hiện nay, Trung tâm đang có nhu cầu tuyển dụng những kỹ sư chuyên ngành cơ khí để chuẩn bị cho công tác sửa chữa các nhà máy nhiệt điện.

Mọi thông tuyển dụng được đăng tải trên website: https://evnpsc.com.vn/d6/vi-VN/news2/EVNPSC-Thong-bao-tuyen-dung-nam-2021-dot-2-1-702-193 


  • 05/08/2021 11:58
  • EVNPSC
  • 26146