Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN gia hạn thời gian nộp hồ sơ tuyển dụng

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng đến quá trình nộp hồ sơ của các ứng viên, Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN gia hạn thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 05/9/2021. Thời gian thi tuyển trước ngày 30/9/2021.

Mọi thông tin chi tiết có tại: https://evnpsc.com.vn/d6/vi-VN/news2/Trung-tam-Dich-vu-sua-chua-EVN-gia-han-thoi-gian-nop-ho-so-tuyen-dung-1-702-195


  • 20/08/2021 12:01
  • EVNPSC
  • 13608