Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN (EVNPSC) thông báo tuyển dụng lao động

EVNPSC cần tuyển 10 lao động cho vị trí kỹ sư tự động hóa, điều khiển tự động và 5 kỹ sư cơ khí.

Xem chi tiết tại đây


  • 21/05/2020 09:15
  • Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN
  • 18969