Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội” và không gian nghệ thuật “Sen thư pháp”

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023), ngày 18/5/2023, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hội Di sản văn hóa Việt Nam sẽ tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội” và Không gian nghệ thuật “Sen thư pháp”.

Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội” và Không gian nghệ thuật “Sen thư pháp” diễn ra từ ngày 18/5 tại Bảo tàng Hà Nội. Nguồn ảnh: Bảo tàng Hà Nội

Hơn 200 tài liệu hiện vật về quá trình 17 năm Bác Hồ gắn bó với Thủ đô sẽ xuất hiện tại trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội”.

Trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội” được chia thành 3 chủ đề:

Chủ đề 1 - “Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ”, giới thiệu tài liệu, hiện vật về những địa điểm ghi dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ tại Hà Nội: Hà Nội đón Bác; Hưởng ứng lời kêu gọi của Bác; Hà Nội đóng góp tinh thần vật chất cho kháng chiến: Phong trào hũ gạo cứu đói, diệt giặc dốt, mít tinh, bầu cử…; Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Phủ Chủ tịch và Ngày Bác đi xa.

Chủ đề 2 – “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội”, nêu rõ sự quan tâm, chỉ đạo của Bác Hồ với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội trên các lĩnh vực: Xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế, phát triển văn hóa, y tế, giáo dục và tình cảm của Người với các tầng lớp nhân dân.

Chủ đề 3 – “Hà Nội làm theo lời Bác”, thể hiện sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết một lòng xây dựng Thủ đô ngày càng phát triển, văn minh và hiện đại của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Về trưng bày không gian nghệ thuật “Sen thư pháp” giới thiệu gần 40 tác phẩm Sen thư pháp kết hợp với những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những câu châm ngôn về cuộc sống vô cùng ý nghĩa.

Trưng bày kéo dài đến hết năm 2023.