Trồng 1.000 cây phi lao tại Công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I

Ngày 27/1, tại Công trường Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), Ban QLDA Điện 2 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) tổ chức phát động Tết trồng cây năm 2023. Dịp này, đơn vị đã trồng 1.000 cây phi lao xung quanh khu vực hàng rào công trường.

Đây cũng là hoạt động hưởng ứng chương trình trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây xanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2021-2025. Đồng thời khơi dậy và nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi CBCNV trong ban về công tác bảo vệ môi trường, tập trung trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh để xây dựng môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, an toàn tại đơn vị. 

Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Ban QLDA Điện 2 (bên trái) trồng cây

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc Ban QLDA Điện 2 kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên trong ban tiếp tục hăng hái tham gia trồng cây, trồng rừng, phấn đấu trồng cây nào phát triển tốt cây đó.

Lãnh đạo Ban QLDA Điện 2 tin tưởng từ hoạt động này, số cây được trồng tại khuôn viên công trường sẽ góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi mục tiêu của đơn vị và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp thêm hương sắc cho đất nước Việt Nam mãi mãi xanh tươi, bền vững như tâm nguyện thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu: “Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

Cán bộ công nhân viên Ban QLDA Điện 2 hưởng ứng trồng cây

Trong thời gian qua, ngoài việc thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, công tác bảo vệ môi trường luôn được lãnh đạo và CBCNV Ban QLDA Điện 2 coi là nhiệm vụ không tách rời nhiệm vụ chính trị được giao.