Tro xỉ của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 'đắt hàng'

Năm 2021, lượng tro xỉ, thạch cao của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 (thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) được tiêu thụ 100%. Qua đó, đảm bảo công tác vận hành nhà máy an toàn, phát triển bền vững đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường.

Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Nghi Sơn 1 do Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn (thuộc Tổng công ty Phát điện 1) quản lý và vận hành. Nhà máy có 2 tổ máy, tổng công suất lắp đặt 600MW. Nhu cầu tiêu thụ than khoảng 1,5 triệu tấn/năm. Hỗn hợp tro xỉ, thạch cao sản xuất ra khoảng 430.000 tấn/năm. Mẫu tro, xỉ, thạch cao của NMNĐ Nghi Sơn 1 đã được phân tích và chứng nhận hợp quy, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1

Giai đoạn 2019 - 2020, nhà máy xử lý, tiêu thụ 100% tro bay, thạch cao, còn lượng xỉ tiêu thụ lần lượt qua các năm là 41% và 53%. Năm 2021, dù tình hình dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh, nhưng hoạt động tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao vẫn duy trì 100%. Nhà máy cũng xử lý, tiêu thụ một phần không nhỏ lượng xỉ đã trữ ngoài bãi từ các năm trước. Xỉ được đơn vị bao tiêu thu mua trực tiếp từ nhà máy, phân phối đến đơn vị tiếp nhận để sản xuất vật liệu xây dựng như sản xuất xi măng, vật liệu không nung.

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn hiện đang thực hiện hợp đồng với Công ty Cổ phần đầu tư Minh Phong, cung cấp tro, xỉ, thạch cao cho các nhà máy như: Nhà máy xi măng Nghi Sơn, Nhà máy xi măng Bút Sơn, Nhà máy xi măng Long Sơn, Nhà máy gạch Bút Sơn, Nhà máy gạch Sơn Trung Hiếu, Nhà máy gạch Nam Vang Bỉm Sơn, Nhà máy gạch Long Sơn Triệu Sơn... Kết quả, 100% thạch cao được đưa vào nhà máy xi măng để làm nguyên liệu sản xuất xi măng; 60% tro bay được đưa vào sản xuất gạch tuynel, 30% làm nguyên liệu sản xuất xi măng, 10% làm phụ gia xi măng; với xỉ, 70% được đưa vào sản xuất gạch không nung, 30% còn lại làm nguyên liệu sản xuất xi măng.

Theo thiết kế, diện tích bãi thải của NMNĐ Nghi Sơn 1 là 42 ha với dung tích chứa 5,2 triệu tấn, trong khi khối lượng đã có trên bãi chứa đến hết tháng 12/2021 mới gần 1,2 triệu tấn. Do đó, NMNĐ Nghi Sơn 1 có điều kiện tốt để tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh và kiểm soát chất lượng tro, xỉ.


  • 01/03/2022 06:00
  • Đinh Liên
  • 4517