Triển khai tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có công văn số 137-CV/ĐU, ngày 17/12/2020 gửi cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Đoàn Thanh niên Tập đoàn về việc triển khai tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV.

Sau 18 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, nghiêm túc, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình đề ra.

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Văn phòng Quốc hội biên soạn "Đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV".

Tập đoàn Điện lực Việt Nam giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền trong file đính kèm.

TailieutuyentruyenKyhopthu10QuochoikhoaXIV.pdf


  • 22/12/2020 05:31
  • Xuân Tiến
  • 2460