Triển khai thành công nghiệp vụ thanh toán điện tử đối với tiền lương và văn phòng phẩm tại Cơ quan EVN

Sáng 7/4 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Go-live thành công nghiệp vụ thanh toán điện tử (hệ thống E-Payment) với hai quy trình thanh toán tiền lương và thanh toán văn phòng phẩm áp dụng tại Cơ quan EVN.

Ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của CBCNV các bộ phận đã hết sức nỗ lực để triển khai thành công nghiệp vụ thanh toán điện tử tại Cơ quan EVN. Đây là một kết quả nổi bật trong hoạt động chuyển đổi số của lĩnh vực tài chính kế toán EVN, cũng là một trong những nghiệp vụ thanh toán điện tử liên thông giữa doanh nghiệp với ngân hàng đầu tiên được thực hiện trong cả nước.

Hệ thống E-Payment đã được triển khai thành công với các nghiệp vụ cơ bản tại Công ty mẹ EVN (bao gồm Cơ quan EVN và các đơn vị hạch toán phụ thuộc) và sẽ hoàn thành triển khai tại 9 tổng công ty của EVN, đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ thanh toán điện tử trong toàn bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam vào quý II/2023.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm đánh giá cao nỗ lực của các bộ phận trong quá trình triển khai nghiệp vụ thanh toán điện tử

Với thành công này, các bước trong quy trình cấp phát chi phí, thanh toán tiền lương, thanh toán chi phí văn phòng phẩm… của Cơ quan EVN được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, thông qua việc tích hợp dữ liệu và ký số trong nội bộ EVN, đồng thời kết nối và thực hiện thông suốt các giao dịch thanh toán với các ngân hàng hàng đầu Việt Nam và đối tác của EVN trên môi trường số.

Việc triển khai thành công nghiệp vụ thanh toán điện tử đối với một số nghiệp vụ cơ bản này là tiền đề để EVN tiếp tục triển khai mở rộng công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - kế toán đến các tổng công ty và các đơn vị trực thuộc EVN một cách tích cực, hiệu quả và toàn diện. 

Giải pháp thanh toán điện tử E-Payment của EVN cũng đã được công nhận giải Sao Khuê 2023 do Hiệp hội phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) trao tặng, sẽ được tổ chức trong tháng 4 này.

Thời gian tới, EVN sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - kế toán cũng như các lĩnh vực khác theo định hướng trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.