Triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc; Công đoàn Điện lực Việt Nam; Đoàn Thanh niên EVN, Ban Quan hệ Cộng đồng (EVN) về việc triển khai cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2017 - 2020.

Theo đó, Đảng ủy EVN yêu cầu Ban Quan hệ cộng đồng, các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử của EVN và các đơn vị thành viên tổ chức phát động cuộc thi; rà soát các tác phẩm về tấm gương “Dân vận khéo” của Ngành đã được đăng tải hoặc được trao giải thưởng ở các cuộc thi của địa phương, Ngành hoặcTrung ương trong thời gian xét giải để gửi tham dự cuộc thi.

Các tổ chức đảng trực thuộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam, Đoàn Thanh niên EVN triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động về cuộc thi; giới thiệu các mô hình, điển hình, tấm gương “ Dân vận khéo” cho các cơ quan báo chí để viết, tham dự cuộc thi.

Các đơn vị gửi kết quả thực hiện báo cáo về Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) theo định kỳ gắn với tổng kết năm.

Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” do Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức. Chi tiết thể lệ Cuộc thi có file đính kèm.

1. Thời gian nhận bài dự thi

- Nhận bài dự thi của năm 2018: Các tác phẩm được công bố từ ngày 15/10/2017 đến 10/9/2018.

- Nhận bài dự thi của năm 2019: Các tác phẩm được công bố từ ngày 11/9/2018 đến 10/9/2019.

- Nhận bài dự thi của năm 2020: Các tác phẩm được công bố từ ngày 11/9/2019 đến 31/8/2020.

(Ngày kết thúc nhận bài hằng năm được căn cứ theo dấu Bưu điện).

2.  Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi

- Tạp chí Dân vận, Ban Dân vận Trung ương, số 105B Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội. 

Điện thoại: 080.43339;  080.43338;  080.44171.

Email: thidanvankheo@gmail.com.

- Ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, số 59 Lý Thái Tổ, Hà Nội.

Điện thoại: 024.38246530; 024.39351071; hoặc 097.262.8386.

Email: bannghiepvu.hnb@gmail.com.

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện, ngoài phong bì cần ghi rõ: Tham dự Cuộc thi Báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”.

Thelecuocthidanvankheo2017.pdf