Triển khai Hệ thống Quản lý thông tin mất điện từ tháng 6/2019

Các tổng công ty điện lực sẽ đồng loạt triển khai phần mềm Hệ thống quản lý thông tin mất điện (OMS) từ ngày 1/6/2019. Ứng dụng này nhằm từng bước tự động hoá giám sát vận hành lưới điện.

Hệ thống OMS được EVN giao cho Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin phát triển hoàn thiện để tổng hợp, thu thập dữ liệu mất điện từ các hệ thống phần mềm dùng chung liên quan. Trên cơ sở đó, OMS sẽ tính toán chính xác các chỉ số kỹ thuật như thời gian mất điện của khách hàng bình quân (SAIDI), tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI), tần suất mất điện thoáng qua bình quân (MAIFI).

OMS hỗ trợ thực hiện các đánh giá, báo cáo; giúp các cấp quản lý tại các tổng công ty/công ty điện lực và Tập đoàn giám sát thực tế tình hình độ tin cậy cung cấp điện, kịp thời có các giải pháp nhằm cấp điện liên tục, ổn định tới khách hàng.

Tại cuộc họp về tình hình thực hiện độ tin cậy cung ứng điện vừa qua, Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm nhấn mạnh, năm 2019, các tổng công ty điện lực cần tập trung thực hiện các giải pháp quản lý, tăng cường ứng dụng công nghệ, hoàn thành mục tiêu giảm tổng thời gian mất điện bình quân của khách hàng (SAIDI) còn 400 phút.

Năm 2012, SAIDI toàn Tập đoàn là 8.077 phút, tới năm 2018 chỉ còn 724,48 phút. Mỗi năm, chỉ số SAIDI đều giảm từ 20- 30% so với năm trước.

Trong 4 tháng đầu năm 2019, SAIDI toàn Tập đoàn là 81,91 phút, giảm hơn 66% so với cùng kỳ năm 2018. Tiêu biểu, một số công ty điện lực chỉ ngừng cung ứng điện dưới 10 phút như: Công ty Điện lực Ba Đình (Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội) 7,7 phút, Công ty Điện lực Gia Định (Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh) 9,36 phút,....

Tập đoàn đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp cả về quản lý và kỹ thuật; thực hiện đầu tư đảm bảo tiêu chuẩn n-1 cho lưới điện 110 kV, từng bước số hoá việc vận hành lưới điện, xây dựng các trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực.

Đặc biệt, EVN đã tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vệ sinh cách điện, sửa chữa điện nóng (hotline), giảm tối đa thời gian ngừng cung ứng điện khách hàng.

Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện là một trong những nội dung trọng tâm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, chất lượng dịch vụ khách hàng và uy tín, hình ảnh của Tập đoàn. 


  • 30/05/2019 06:30
  • Minh Hạnh
  • 14611