Trên 1.700 tỷ đồng đầu tư cho các công trình điện tại Kiên Giang

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, năm 2017 sẽ bố trí nguồn vốn khoảng 1.765 tỷ đồng đầu tư xây dựng công trình điện trên địa bàn Kiên Giang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2017, EVNSPC sẽ đầu tư mạnh để xây dựng các công trình điện trên địa bàn Kiên Giang - Ảnh Đình Hoàng

Theo đó, Tổng công ty sẽ thi công hoàn thành đóng điện 13 công trình lưới điện 110 kV và 25 dự án, công trình lưới điện phân phối, gồm: Xây dựng mới đường dây 110 kV dài 96 km; cải tạo, nâng cấp 284 km đường dây 110 kV; xây dựng mới 156 km và cải tạo, nâng cấp 312 km đường dây trung thế; xây dựng mới 172 km và cải tạo, nâng cấp 83 km đường dây hạ thế... Tổng dung lượng trạm 110 kV tăng thêm là 120 MVA; tổng công suất trạm biến áp phân phối tăng thêm 31,9 MVA.

Với việc đầu tư những công trình điện này góp phần tích cực vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là đáp ứng nhu cầu điện phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 98,6% cuối năm 2017.

Theo kế hoạch đầu tư giai đoạn 2016 - 2020, EVNSPC đầu tư trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 3.224 tỷ đồng thực hiện các dự án công trình lưới điện 220 kV, 110 kV và lưới điện phân phối. Cụ thể là hoàn thành đưa vào vận hành một số dự án, công trình trọng điểm như: 2 trạm 110 kV Bắc và Nam Phú Quốc; 2 đường dây 110 kV Bắc và Nam Phú Quốc; giai đoạn 2 dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện vùng đồng bào dân tộc Khmer; cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo; dự án tái cấu trúc lưới điện huyện đảo Phú Quốc…

Năm 2016, Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đầu tư khoảng 669 tỷ đồng xây dựng hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành 3 công trình lưới điện 110 kV và 43 công trình, dự án lưới điện phân phối. Việc này góp phần phủ lưới điện một số vùng lõm, vùng sâu, biên giới và hải đảo, cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt của nhân dân, nâng tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt hơn 98%.

Điểm nhấn đầu tư phát triển những dự án, công trình điện của EVNSPC tại tỉnh Kiên Giang trong năm 2016 là hoàn thành 2 công trình cấp điện lưới quốc gia cho 2 xã đảo trên vùng biển Tây Nam tổ quốc.

Cụ thể là dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn (huyện Kiên Hải) có tổng vốn đầu tư hơn 270 tỷ đồng. Đây là công trình lưới điện 110 kV An Biên - Lại Sơn vượt biển dài nhất Việt Nam với chiều dài 43 km; trong đó, trên đất liền là 19,3 km, đường dây trên không vượt biển 24,4 km và trạm 110 kV Lại Sơn 2 x 25 MVA. Công trình này phục vụ điện sản xuất và sinh hoạt cho khoảng 2.000 hộ dân trên xã đảo Lại Sơn với khoảng 8.000 người. Đồng thời, còn là điểm trung chuyển để tiếp tục đưa lưới điện quốc gia ra một số xã đảo lân cận trong thời gian tới như An Sơn, Nam Du…

Cùng với đó, dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Hòn Nghệ (huyện Kiên Lương) cấp điện cho 526 hộ dân, với 2.229 người trên đảo, tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng. Dự án gồm các hạng mục công trình đường dây 22 kV trên không vượt biển dài 16,3 km xuất phát từ bờ Hòn Chông; đường dây trung thế 3 pha dài khoảng 10 km; 8 trạm biến áp, tổng công suất 975 kVA và lắp đặt 526 bộ công tơ, nhánh rẽ...

Việc đầu tư công trình điện cho một số xã đảo của tỉnh Kiên Giang góp phần phát triển kinh tế biển đảo, an ninh quốc phòng trên vùng biển Tây Nam, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc và thực hiện “Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020”.


  • 10/01/2017 05:10
  • Theo TTXVN
  • 9228