Tranh thủ điều kiện thuận lợi, tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ công trình đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân

Vừa qua, Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – ông Phạm Lê Phú vừa đi kiểm tra thực địa và họp kiểm điểm tiến độ tháng 10 đối với Dự án đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân, TBA 500kV Vân Phong và đấu nối.

Theo Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB), Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong đã bàn giao xong toàn bộ 6,6 ha mặt bằng Trạm biến áp 500kV Vân Phong. Trong công tác thi công, so với thời điểm khởi công ngày 26/9, đến nay đã triển khai thi công phần đào móng cột cổng, móng nhà điều khiển, móng hàng rào trạm.

Đối với đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân, toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng 153/304 vị trí móng (đạt 50,3%), trong đó tỉnh Khánh Hòa là 104/172 vị trí (đạt 60,3%), tỉnh Ninh Thuận 49/132 vị trí (đạt 37,1%). Tuy nhiên, trên toàn tuyến vẫn chưa bàn giao được vị trí hành lang tuyến nào. 

Trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên, các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận đã thông qua và trình Chính phủ. Đối với rừng trồng, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua, tại tỉnh Ninh Thuận đang trong quá trình trình HĐND. 

Tại cuộc họp, Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú yêu cầu các nhà thầu xây lắp tăng cường lực lượng, máy móc phục vụ thi công; triển khai đồng loạt các vị trí móng đã được bàn giao mặt bằng. Những vị trí nào đã hoàn thành mặt bằng, cần huy động lực lượng vào thi công ngay nhằm tránh vấn đề phát sinh.

Đoàn công tác của EVNNPT tặng quà động viên đơn vị thi công vị trí 96 (gói thầu số 7, liên danh Hecico & Alphanam) thuộc xã Bình Lộc, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú yêu cầu Ban điều hành dự án chủ trì và phối hợp chặc chẽ với các đơn vị liên quan tranh thủ điều kiện thuận lợi, tập trung mọi nguồn lực, tăng ca kíp khi cần thiết, tìm mọi giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo tiến độ đóng điện đồng bộ với kế hoạch phát điện của NMNĐ BOT Vân Phong 1. Đồng thời yêu cầu toàn bộ công trường trong quá trình tổ chức thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối cho CBCNV, đảm bảo an ninh, an toàn vật tư, thiết bị.