Trạm biến áp 500kV Nhà Bè được nâng công suất lên 1.800MVA

Vào lúc 2h15 ngày 11/5, tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đóng điện thành công thay thế máy biến áp AT6 (từ 600MVA lên 900MVA) tại TBA 500kV Nhà Bè thuộc dự án Nâng công suất các Trạm biến áp 500kV Nhà Bè.

Các máy biến áp tại TBA 500kV Nhà Bè sau khi nâng công suất

Dự án Nâng công suất TBA 500kV Nhà Bè do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, SPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 4 là đơn vị quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Dự án có quy mô nâng công suất TBA 500kV Nhà Bè với các máy biến AT6 và AT7 từ 2x600MVA lên 2x900MVA.

Trước đó, ngày 14/12/2021, máy biến áp AT7 tại TBA 500kV Nhà Bè đã được nghiệm thu, đóng điện thành công sau khi nâng công suất từ 600MVA lên 900MVA. 

Như vậy sau khi hoàn thành nâng công suất, TBA 500kV Nhà Bè có tổng công suất 1.800MVA.

Việc hoàn thành dự án giúp đảm bảo cung cấp điện cho phụ tải và đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội cho Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Việc hoàn thành công trình giúp tăng cường tính liên kết, an toàn, ổn định và linh hoạt trong vận hành hệ thống điện khu vực miền Nam, nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện và góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, đặc biệt góp phần phát triển kinh tế khu vực phía nam TP. Hồ Chí Minh (các khu dân cư mới, các khu công nghiệp mới và cảng vụ khu vực).