Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tổ chức Hội nghị An toàn năm 2022

Hội nghị An toàn năm 2022 được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức ngày 28/7, tại TP. Cần Thơ.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đang quản lý vận hành 34 trạm biến áp 500kV, 142 trạm biến áp 220kV với tổng công suất 111.550MVA; hơn 28.600km đường dây 220-500kV.

Tổng giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú giải đáp các ý kiến về công tác an toàn tại hội nghị. Ảnh: Chiến Thắng

Trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù đại dịch COVID - 19 ảnh hưởng nặng nề đến các hoạt động sản xuất và đầu tư xây dựng cũng như đời sống người lao động, EVNNPT đã nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện; thực hiện tốt công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA), công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN), công tác môi trường và an toàn trong đầu tư xây dựng. Tuy vậy, năm 2021 tại EVNNPT vẫn xảy ra tai nạn lao động dẫn đến chết người. Sau các vụ tai nạn, EVNNPT đã nghiêm túc nhìn nhận lại công tác an toàn và rà soát, chấn chỉnh công tác an toàn trong toàn EVNNPT.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 100% các đơn vị, cơ sở, tổ đội thuộc EVNNPT đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ); toàn tổng công ty không để xảy ra tai nạn lao động. 100% cơ quan, đơn vị thuộc EVNNPT đã kiện toàn Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động; kiện toàn mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. Tính đến nay, toàn EVNNPT có 68 cán bộ an toàn chuyên trách, 45 cán bộ an toàn bán chuyên trách công tác tại các phòng/ban an toàn và các đơn vị, cơ sở, 567 an toàn vệ sinh viên tại cấp tổ, đội,…

Tổng giám đốc EVNNPT – ông Phạm Lê Phú, yêu cầu lãnh đạo các đơn vị tiếp tục quán triệt người lao động nghiêm túc thực hiện các quy định, quy trình, văn bản hướng dẫn của EVN, EVNNPT về công tác ATVSLĐ; nghiên cứu thêm các bài giảng Elearning về công tác an toàn, sử dụng công cụ hình ảnh, video trực quan để minh hoạ cho người lao động dễ thấy, dễ tiếp thu, dễ nhớ, dễ áp dụng; nghiên cứu đề xuất tăng thời lượng và chất lượng công tác đào tạo, bồi huấn, sát hạch. Về xây dựng phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn, cần tăng cường chất lượng công tác lập phương án tổ chức thi công, biện pháp an toàn và nhận diện các mối nguy hiểm, rủi ro có nguy cơ dẫn tới mất an toàn lao động. Tăng cường trang bị đầy đủ các trang thiết bị an toàn, bảo hộ lao động,… đảm bảo hiện đại, an toàn cao và thuận tiện cho người lao động khi làm việc. 

EVNNPT ứng dụng vệ sinh hotline cho thiết bị đang mang điện. Ảnh: Chiến Thắng

Lãnh đạo EVNNPT cũng yêu cầu các đơn vị thành viên cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng các ứng dụng, phần mềm trong công tác an toàn.