Tổng công ty Phát điện 3: Chia cổ tức năm 2021 đạt mức 13%

Đây là thông tin rất tích cực được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Phát điện 3 - CTCP (EVNGENCO 3), mã chứng khoán PGV. Sự kiện tổ chức ngày 14/6, tại TP. Hồ Chí Minh.

Đến dự Đại hội đồng cổ đông có ông Mai Quốc Hội – Thành viên HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đại diện các công ty chứng khoán và các nhà đầu tư.

Về phía Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP, có ông Đinh Quốc Lâm – Chủ tịch HĐQT, ông Lê Văn Danh – Tổng giám đốc, các thành viên HĐQT, 54 cổ đông được ủy quyền đại diện cho 1.115.428.656 cổ phần, tương đương 99,3% trên tổng số cổ phần của tổng công ty.

Hội đồng Quản trị EVNGENCO 3 đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - đầu tư xây dựng - tài chính năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tài chính năm 2022; báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2021 và phương án phân phối lợi nhuận của tổng công ty; báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022; việc thôi tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Trương Quốc Phúc do nghỉ chế độ hưu trí và một số nội dung quan trọng khác.

Trong năm 2021, tổng sản lượng điện sản xuất của toàn EVNGENCO 3 đạt 29,6 tỷ kWh, trong đó công ty mẹ EVNGENCO 3 là 25,9 tỷ kWh, chiếm khoảng 10,1% sản lượng điện toàn hệ thống điện quốc gia.

Tổng doanh thu của EVNGENCO 3 là 37.072 tỷ đồng, đạt 93,17% kế hoạch và tổng lợi nhuận sau thuế là 3.022 tỷ đồng, đạt 230,37% kế hoạch năm.

Mức chia cổ tức là 13%, con số trên vượt xa mức cổ tức dự kiến tổng công ty trình cổ đông tại Đại hội năm trước (tối thiểu 7%). Với hơn 1,1 tỷ cổ phiếu lưu hành, EVNGENCO 3 dự kiến sẽ chi khoảng 1.460 tỷ đồng để chi trả cổ tức.

Ông Mai Quốc Hội – Thành viên HĐTV EVN phát biểu tại Đại hội

Ông Mai Quốc Hội – Thành viên HĐTV EVN biểu dương toàn thể Hội đồng Quản trị, Ban lãnh đạo, Người lao động EVNGENCO 3 đã nỗ lực khắc phục khó khăn để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh khả quan trong thời gian qua, nhất là quản lý tốt suất hao nhiệt trong các nhà máy. Đồng thời, ông cũng đề nghị tổng công ty sẵn sàng mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh trong năm 2022.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu than và dầu thế giới đang tăng cao, nguồn than trong nước khan hiếm; tình hình biến động tỷ giá và lãi suất bất lợi, năm 2022, Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP trình cổ đông kế hoạch sản lượng điện công ty mẹ là 28,472 tỷ kWh, tổng doanh thu là 45.417 tỷ đồng, tổng lợi nhuận sau thuế (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) là 1.827 tỷ đồng.

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, tổng công ty dự kiến tiếp tục chi trả cổ tức toàn bộ bằng tiền mặt và không thấp hơn tỷ lệ 11%.

EVNGENCO 3 trình cổ đông kế hoạch đầu tư xây dựng, góp vốn năm 2022 với tổng giá trị gần 5.970 tỷ đồng, bao gồm 4.851 tỷ đồng trả nợ vay cùng 918,6 tỷ đồng đầu tư thuần và gần 200 tỷ đồng đầu tư qua hình thức góp vốn.

EVNGENCO 3 sẽ nỗ lực phối hợp với các đối tác trong Tổ hợp phát triển dự án thúc đẩy để được chọn làm chủ đầu tư Dự án TTĐL Long Sơn - giai đoạn 1 (nhiệt điện khí LNG chu trình hỗn hợp 1.500MW) và triển khai thủ tục góp vốn để đầu tư xây dựng theo quy định.

Các đại biểu bỏ phiếu biểu quyết thông qua các dự thảo báo cáo, kế hoạch, phương hướng của HĐQT EVNGENCO 3

Theo chiến lược 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, EVNGENCO 3 đặt mục tiêu trong giai đoạn 2022 - 2025 triển khai tham gia góp vốn và đầu tư các dự án nguồn điện mới, bao gồm các loại hình nhà máy điện như: Tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng LNG, thủy điện, điện gió, các loại nguồn điện khác... với tổng quy mô công suất khoảng 2.600 MW trên cơ sở các dự án đã được tổng công ty triển khai nghiên cứu xúc tiến đầu tư (bổ sung quy hoạch, thỏa thuận khung hợp tác góp vốn đầu tư).

Kết quả biểu quyết tại Đại hội, 100% đại biểu thống nhất (54/54 đại biểu tán thành, đại diện cho hơn 1,1 tỷ cổ phần) với các dự thảo báo cáo, kế hoạch, phương hướng HĐQT đề ra.

Kết quả sản xuất 5 tháng đầu năm 2022 của toàn EVNGENCO 3:

Sản lượng điện đạt 13,228 tỷ kWh, tăng 248 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2021, đạt 41,9% kế hoạch năm, trong đó công ty mẹ đạt 11,668 tỷ kWh, đạt 41,4% kế hoạch.