Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức hai cuộc thi về chuyển đổi số

Cả hai cuộc thi của Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) đều dành cho CBCNV trong tổng công ty, nhằm khuyến khích sự tìm tòi học hỏi, nâng cao nhận thức trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh và hưởng ứng chủ đề năm 2021 “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”.

“Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2” diễn ra với hình thức trắc nghiệm trên hệ thống E-leaning

Theo đó, cuộc thi “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2” diễn ra với hình thức trắc nghiệm, từ 0h00 ngày 08/12/2021 đến 24h00 ngày 09/12/2021, qua hệ thống E-Learning. Nội dung thi gồm 20 câu hỏi liên quan về chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 2 với thời lượng 15 phút. Hệ thống E-Learning sẽ chấm điểm tự động. Thí sinh có số câu trả lời đúng nhiều nhất, thực hiện trong thời gian ngắn nhất sẽ đạt giải.

Cuộc thi viết “EVNGENCO 2 với công cuộc chuyển đổi số” diễn ra tới ngày 10/12/2021

Cuộc thi viết “EVNGENCO 2 với công cuộc chuyển đổi số” diễn ra từ 20/11/2021 đến 10/12/2021. Mỗi bài viết dự thi không quá 2.000 chữ và kèm theo ít nhất 02 ảnh minh họa. Các CBCNV dự thi thể hiện góc nhìn, quan điểm về việc ứng dụng chuyển đổi số của đơn vị đang công tác hoặc của Tổng công ty Phát điện 2 và những kỳ vọng về hiệu quả mà chuyển đổi số mang lại cho tổng công ty trong thời gian tới. Theo Ban tổ chức, để đạt giải, các tác giả dự thi còn cần có những nhận định rõ ràng, đánh giá sâu sắc về công cuộc chuyển đổi số của đơn vị và tổng công ty.


  • 07/12/2021 02:59
  • PV
  • 9593