Tổng công ty Phát điện 1 tổ chức cuộc thi viết về chuyển đổi số

"Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1" năm 2021 là cuộc thi do Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) tổ chức từ ngày 12/11 đến 15/12/2021 dành cho CBCNV của mình. Hoạt động nhằm đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về công tác chuyển đổi số.

CBCNV EVNGENCO 1 dự thi với hình thức là bài viết ghi nhận, phản ánh, triển khai các hoạt động, ý tưởng, giải pháp về chuyển đổi số. 2 chủ đề chính là: những mô hình, hoạt động, giải pháp, sáng kiến chuyển đổi số tại EVNGENCO 1 và những điển hình (cá nhân hoặc tập thể) đóng góp trong việc triển khai thực hiện chuyển đổi số thực tế tại EVNGENCO 1.

Những cá nhân, tập thể, sự kiện,... trong bài dự thi đều phải là người thật, việc thật. Nội dung bài thi gắn với hoạt động chuyển đổi số tại đơn vị, chưa từng đăng tải trên các báo, tạp chí, mạng xã hội... (cho phép trích dẫn từ nguồn khác đã đăng nhưng không quá 10% tổng nội dung bài viết, các trích dẫn phải nêu dẫn nguồn ở cuối trang).

Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, tối đa 1.600 chữ, không quá 7 trang A4 (bao gồm hình ảnh/đồ họa minh họa).

CBCNV và người lao động trong toàn tổng công ty gửi bài dự thi về địa chỉ: Tổng công ty Phát điện 1, số 22 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội (bản cứng) và gửi qua email truyenthong@evngenco1.vn (bản mềm).

Ban tổ chức chỉ xác nhận đã nhận bài khi hoàn thành cả hai hình thức nộp  bài. 

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi viết "Chuyển đổi số trong Tổng công ty Phát điện 1" năm 2021:

* Các giải cá nhân do EVNGENCO 1 trao thưởng:

- 01 giải A - mức thưởng: 10.000.000 đồng/giải.

- 02 giải B - mức thưởng: 5.000.000 đồng/giải.

- 03 giải C - mức thưởng: 3.000.000 đồng/giải.

- 20 giải khuyến khích - mức thưởng: 1.000.000 đồng/giải.

* Các giải tập thể do Công đoàn tổng công ty khen thưởng:

- 01 giải A - mức thưởng: 10.000.000 đồng/giải.

- 02 giải B - mức thưởng: 5.000.000 đồng/giải.

- 03 giải C - mức thưởng: 3.000.000 đồng/giải.


  • 16/11/2021 11:13
  • PV
  • 9871