Tổng công ty Phát điện 1 quyết liệt triển khai các giải pháp tiết kiệm điện

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) đặt mục tiêu mỗi cơ quan, đơn vị trong toàn tổng công ty sẽ tiết giảm điện tối thiểu 10% so với cùng kỳ năm 2022, riêng trong các tháng cao điểm (tháng 5, 6, 7/2023) tiết giảm tối thiểu 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Cụ thể, trong thời gian từ tháng 5 đến hết tháng 8/2023, EVNGENCO 1 cùng các đơn vị thành viên sẽ tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự nhiên, không sử dụng đèn chiếu sáng hành lang, các khu vực công cộng không thật sự cần thiết, không sử dụng đèn chiếu sáng khu vực sân vườn, hàng rào, đèn trang trí… trừ trường hợp đảm bảo an ninh, an toàn, trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của địa phương hoặc cấp trên.

Tại trụ sở cơ quan EVNGENCO 1, hệ thống chiếu sáng được tiết giảm tối đa. Ảnh: ĐVCC

Đối với hệ thống điều hòa không khí, tổng công ty yêu cầu các đơn vị không sử dụng điều hòa không khí tại các phòng làm việc, các khu vực công cộng (hành lang, sảnh…) khi nhiệt độ ngoài trời dưới 350C, chỉ sử dụng điều hòa không khí tại một số khu vực phục vụ điều hành hệ thống điện, phòng đặt thiết bị bắt buộc phải sử dụng điều hoà để đảm bảo an toàn vận hành các thiết bị theo yêu cầu như phòng máy chủ, điều độ, trung tâm điều khiển…

Các thiết bị sử dụng điện không cần thiết như cây nước nóng lạnh, các màn hình hiển thị tại các khu vực công cộng… cũng được yêu cầu hạn chế sử dụng.

CBCNV công ty Nhiệt điện Uông Bí sử dụng ánh sáng tự nhiên và không bật điều hòa tại phòng làm việc. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến đến tất cả các CBNCV, qua đó hướng đến người thân và gia đình cũng được chú trọng thực hiện. Nội dung tuyên truyền chủ yếu về các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và về tình hình khó khăn trong cung ứng điện do diễn biến thời tiết phức tạp, nhằm kêu gọi mọi người triệt để thực hành các biện pháp tiết kiệm điện. 

EVNGENCO1 cũng yêu cầu các đơn vị theo dõi, kiểm điểm định kỳ hàng tháng những đơn vị/bộ phận chưa thực hành tốt các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong chỉ đạo và thực hành tiết kiệm điện. Tổng công ty sẽ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và thi đua khen thưởng hàng năm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm điện.