Tổng công ty Phát điện 1 hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 dù gặp nhiều yếu tố bất lợi

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng, chuyên môn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) đã diễn ra chiều 26/12 tại Hà Nội. Dù gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, song Tổng công ty đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao năm 2023.

Vượt khó để sản xuất điện

Báo cáo về công tác Đảng năm 2023, ông Nguyễn Tiến Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1, cho biết Đảng bộ hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra như: Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chị thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị; Triển khai lộ trình sắp xếp kiện toàn tổ chức Đảng của Tổng công ty theo chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn, kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét đề án thí điểm giao quyền cấp trên cơ sở đối với Đảng ủy Tổng công ty; kiện toàn bổ sung 4 đồng chí uỷ viên ban chấp hành; công tác phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được EVN giao. Đặc biệt, Đảng ủy đã lãnh đạo Tổng công ty tập trung mọi nguồn lực để triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ khẩn cấp trong cung ứng điện mùa khô năm 2023.

Về chuyên môn, Tổng công ty đã đảm bảo vận hành sản xuất điện an toàn, ổn định và đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống. Toàn Tổng công ty ước sản xuất được 31,25 tỷ kWh. Tổng công ty đã thực hiện đạt và vượt 6/8 chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh được EVN giao, đặc biệt công tác sản xuất điện của các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) khu vực phía Bắc được đảm bảo (thời gian vận hành đạt Tmax 6.500h); tham gia thị trường điện có hiệu quả, kiểm soát tốt các yếu tố chi phí đầu vào.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tổng công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, hoàn thành các nghĩa vụ đối với Nhà nước, đảm bảo đời sống cho CBCNV. 

Tổng công ty cũng thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, không để xảy ra sự cố về môi trường. Các nhà máy thuộc EVNGENCO1 đã thực hiện công tác quan trắc môi trường, quản lý nước thải, khí thải, chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật.

Các mặt hoạt động khác như: chuyển đổi số, tái cơ cấu, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, truyền thông, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khoa học công nghệ và môi trường, quản trị doanh nghiệp,… đều hoàn thành tốt, đáp ứng chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Ngoài ra, Tổng công ty đã khẩn trương, nỗ lực đàm phán với nhà cung cấp, tổ chức mua sắm mới để đảm bảo than cho nhu cầu phát điện của các NMNĐ. Tổng khối lượng cung cấp trong năm đạt 13,748 triệu tấn. Tồn kho cuối năm 2023 của các NMNĐ đáp ứng ở mức cao, đảm bảo sản xuất điện mùa khô năm 2024 với tổng khối lượng tồn kho đạt 880.000 tấn đối với than nội, 738.000 tấn đối với than nhập khẩu.

Chia sẻ với khó khăn của toàn ngành

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An biểu dương những nỗ lực của CBCNV EVNGENCO1 đã đoàn kết thực hiện các nhiệm vụ được giao; góp phần cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam vượt khó, cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 Nguyễn Tiến Khoa báo cáo tại hội nghị

Nhận định năm 2024 sẽ tiếp tục phải đối diện với rất nhiều khó khăn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đề nghị Đảng ủy, Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV EVNGENCO1 đồng lòng vượt khó, đảm bảo công tác vận hành sản xuất điện an toàn, liên tục, kinh tế; thực hiện ngay các giải pháp khắc phục tình trạng suy giảm công suất các tổ máy do yếu tố nhiệt độ môi trường, nước làm mát... Chú trọng duy trì các tổ máy với độ khả dụng, tính sẵn sàng cao; khắc phục các tồn tại về chỉ tiêu kỹ thuật và thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Tổng công ty cần triển khai các giải pháp đảm bảo than cho phát điện, đây là nhiệm vụ quan trọng trong bối cảnh nhiều thách thức, biến động của thị trường nhiên liệu.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN cũng nhấn mạnh, việc vận hành an toàn, ổn định các nhà máy, đặc biệt là các nhà máy nhiệt điện than sẽ góp phần chia sẻ với khó khăn chung của toàn ngành Điện và của công ty mẹ.

Tổng giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn trao Cờ thi đua của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các tập thể của EVNGENCO1 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Để làm tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao, lãnh đạo EVN cũng khuyến khích EVNGENCO1 tham khảo, học tập những cách làm hay của các đơn vị phát điện trong khu vực và trên thế giới.

Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, ông Nguyễn Tiến Khoa – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Phát điện 1 cho biết, toàn thể CBCNV EVNGENCO1 sẽ đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2024. Để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD, Tổng công ty sẽ giao các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kế hoạch vận hành hàng tháng cho các đơn vị, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong việc đảm bảo hoàn thành kế hoạch giao; tập trung chính vào các chỉ tiêu: hệ số khả dụng, sản lượng điện sản xuất, khai thác hiệu quả nguồn nước, công tác đảm bảo cung ứng than, triển khai hiệu quả công tác bảo dưỡng sửa chữa và bảo vệ môi trường.

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Phát điện 1 năm 2024:

- Sản lượng điện sản xuất: 34,719 tỷ kWh

- Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được EVN giao

- Kế hoạch vốn đầu tư xây dựng năm 2024 đối với các dự án EVNGENCO1 làm chủ đầu tư: hơn 8.688 tỷ đồng

- Đảm bảo cân bằng tài chính, bảo toàn và phát triển vốn; phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận EVN giao.


  • 26/12/2023 07:05
  • T.Huyền
  • 3541