Tổng công ty Phát điện 1 ban hành Tài liệu Văn hóa EVNGENCO1

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vừa ban hành Tài liệu Văn hóa EVNGENCO1. Tài liệu văn hóa EVNGENCO1 được xây dựng trên nền tảng Văn hóa EVN và góp phần hiện thực hóa sứ mệnh tầm nhìn, hành trình văn hóa của Tổng công ty.

Tài liệu Văn hóa EVNGENCO1.

Cụ thể, tầm nhìn của EVNGENCO1 hướng tới một tương lai năng lượng nơi công nghệ kết hợp cùng tài năng con người sẽ phát triển mạnh mẽ trên một nền tảng văn hóa tiên phong và sáng tạo.

Mang trong mình các giá trị văn hóa EVN, văn hóa của EVNGENCO1 với vai trò và các bản sắc riêng đã và đang truyền thêm năng lượng cho niềm tin và khát vọng của EVNGENCO1 trong hành trình chuyển đổi, tìm kiếm và phát triển các nguồn năng lượng xanh, sạch cho đất nước.

Với vai trò của đội ngũ những người sản xuất điện, chung một sứ mệnh, EVNGENCO1 sẽ cùng nhau tiếp bước trên một hành trình, hành trình văn hóa EVNGENCO1. Với niềm tự hào lớn lao về bản sắc văn hóa EVNGENCO1 cùng truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNGENCO1 tiếp tục hành trình học hỏi, lao động, đổi mới sáng tạo từng ngày.

CBCNV cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa văn hóa của EVNGENCO1 bằng cách khai phá các giá trị tiềm năng của EVNGENCO1, quan tâm chăm lo hơn nữa người lao động, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, chuyên nghiệp, công bằng và minh bạch để khơi dậy lòng nhiệt tình của mỗi cá nhân và thu hút nhân tài. Bằng cách đó, EVNGENCO1 đồng thời cũng sẽ nâng cao hiệu quả hợp tác của mình với khách hàng, đối tác dựa trên niềm tin, sự tôn trọng và thấu hiểu.

Trong tài liệu Văn hóa EVNGENCO1, lãnh đạo Tổng công ty cũng đưa ra cam kết sẽ thực hiện một số hành động cụ thể nhằm đẩy mạnh văn hoá doanh nghiệp tại EVNGENCO1; tăng cường các hoạt động đào tạo và phát triển nhân viên, xây dựng một môi trường làm việc tốt hơn, tăng cường trách nhiệm xã hội, đồng thời thể hiện quyết tâm cam kết thực thi hành trình Văn hóa EVN giai đoạn 2022-2025 tại EVNGENCO1.


  • 15/09/2023 09:24
  • Di Linh
  • 3764