Tổng công ty Điện lực miền Nam diễn tập an toàn thông tin năm 2023

Ngày 25/4, hơn 60 cán bộ làm công tác công nghệ thông tin, an toàn thông tin đến từ 24 đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã tham gia chương trình đào tạo và diễn tập an toàn thông tin (ATTT). Đây là lần đầu tiên EVNSPC tổ chức và tập trung toàn bộ các đơn vị trực thuộc tham gia diễn tập.

Đến dự chương trình có đại diện của Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT). Lãnh đạo EVNSPC có ông Nguyễn Công Hầu - Phó Tổng giám đốc EVNSPC.

Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) thực hiện đào tạo và chương trình diễn tập.

Đội ngũ của EVNSPC có thể đảm bảo an toàn cho hệ thống điện lực và bảo vệ thông tin quan trọng của tổ chức - Ảnh: Ng.Tuấn.

Ông Vương Hữu Ngọc - Trưởng Ban Viễn thông và Công nghệ thông tin EVNSPC cho biết, việc bồi dưỡng và nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác ATTT là nhiệm vụ quan trọng và là yếu tố then chốt trong công tác đảm bảo an toàn thông tin của EVNSPC. Đây cũng là hoạt động quan trọng để bảo vệ thông tin và đảm bảo an ninh thông tin cho tổ chức, giúp nâng cao năng lực ứng phó sự cố và kiểm tra, cập nhật kế hoạch ứng cứu sự cố.

Chương trình đào tạo và diễn tập an toàn thông tin gồm những nội dung: Đào tạo về quy trình, điều tra xử lý sự cố, kỹ năng điều tra xử lý sự cố mã độc và thực hành kỹ năng xử lý tình huống "Sự cố mã độc thông thường trên máy tính người dùng".


  • 29/04/2023 10:05
  • Lê Tám
  • 5051