Tổng công ty Điện lực miền Bắc ủng hộ 2,2 tỷ đồng vào Quỹ phòng chống dịch COVID-2019  

Tính đến hết ngày 10/4, toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 2,2 tỷ đồng, hưởng ứng lời kêu gọi do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động,

Cụ thể, các đơn vị thành viên EVNNPC đã đóng góp trực tiếp tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các tỉnh, thành phố với tổng số tiền là 1,1 tỷ đồng; người lao động nhắn tin thông qua tổng đài 1407 số tiền 467 triệu đồng; ủng hộ bằng hiện vật như: khẩu trang, dung dịch rửa tay,... trị giá 118 triệu đồng.

Trước đó, Tổng công ty đã trích 250 triệu đồng từ Quỹ phúc lợi xã hội để ủng hộ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 17/3/2020; ủng hộ 200 triệu đồng thông qua Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Hà Nội để chuyển đến Ủy ban MTTQ Việt Nam.

Bên cạnh đó, nhiều cá nhân cũng tự nguyện ủng hộ trực tiếp bằng tiền mặt hoặc các nhu yếu phẩm, bảo hộ phòng dịch giúp cho công tác phòng, chống dịch tại các địa phương.

Chương ủng hộ Quỹ phòng chống dịch trong EVNNPC vẫn đang tiếp tục được các đơn vị triển khai đến toàn thể CNVC-LĐ.

 


  • 13/04/2020 10:57
  • Tố Vân
  • 4753