Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Công đoàn Điện lực Việt Nam về công tác chuẩn bị cho Đại hội điểm

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có buổi kiểm tra về công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Tại buổi kiểm tra, ông Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao tinh thần và trách nhiệm của Công đoàn Điện lực Việt Nam trong công tác chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 -2023 đảm bảo kế hoạch đề ra.

Ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, căn cứ kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V đã ban hành, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc công đoàn các cấp triển khai tổ chức đại hội theo đúng thời gian, tiến độ quy định.

Theo đó, 5 công đoàn cấp trên cơ sở hoàn thành đại hội trước tháng 12/2017. Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng chọn Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc làm đại hội điểm. Đối với các công đoàn cơ sở sẽ hoàn thành đại hội trước tháng 10/2017. 

Tính đến hết tháng 7/2017, có tổng số 72% công đoàn cơ sở đã hoàn thành tổ chức đại hội (bao gồm cả các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam và công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn cấp trên cơ sở).

Về công tác nhân sự, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Điện lực Việt Nam khoá IV đã thống nhất các trường hợp thôi tham gia BCH khóa V; giới thiệu 39 đồng chí vào BCH khoá V, 11 đồng chí vào Ban Thường vụ khóa V. 

Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị trong công tác nhân sự cần ưu tiên đến tỷ lệ nữ để đáp ứng đúng yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó, sau khi tổ chức Đại hội điểm (Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc), cần nghiêm túc đánh giá, rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V. 

Dự kiến, Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 1/2018. 


  • 10/08/2017 02:36
  • Thanh Huyền
  • 10992