Tổng Giám đốc EVN và Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam Ký kết Quy chế phối hợp hoạt động năm 2021

Đây là một nội dung quan trọng diễn ra tại Hội nghị đối thoại định kỳ quý IV năm 2020 và đánh giá quy chế phối hợp giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam diễn ra chiều 22/12, tại Hà Nội. Tại Hội nghị, 19 kiến nghị, nguyện vọng của người lao động gửi tới lãnh đạo EVN cũng đã được Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân giải đáp thỏa đáng.

Chủ trì hội nghị có Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân - đại diện Người sử dụng lao động; Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng - đại diện cho tập thể người lao động trong toàn Tập đoàn.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, 19 ý kiến, kiến nghị của người lao động gửi tới lãnh đạo EVN đã được Tổng Giám đốc EVN xem xét, giải đáp thỏa đáng, chủ yếu tập trung vào các nội dung: Chế độ thưởng an toàn điện cho người lao động; chế độ phụ cấp làm thêm giờ, phụ cấp làm đêm; xây dựng lại bộ định mức lao động của các Tổng công ty Điện lực và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia,...

Riêng đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý cấp trên và các cấp có thẩm quyền khác, Tổng Giám đốc EVN ghi nhận, tiếp thu và cho biết sẽ kiến nghị với lãnh đạo các cơ quan quản lý cấp trên xem xét  cho ý kiến thực hiện trong thời gian tới.

Đơn cử như đối với vấn đề thực hiện Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay, Tập đoàn đang tạm dừng việc thực hiện chế độ thưởng an toàn điện cho người lao động. Nhận thấy quyết định này ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập và tinh thần của người lao động tham gia trực tiếp vào quá trình vận hành an toàn điện, ngày 24/6/2020 EVN đã có văn bản số 4259/EVN-TCNS trình Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục áp dụng chế độ đặc thù đối với người lao động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

Hội nghị đối thoại định kỳ quý IV năm 2020 giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân cho biết, hội nghị đối thoại nhằm tạo điều kiện để Công đoàn Điện lực Việt Nam - đại diện cho tập thể người lao động trong toàn Tập đoàn có thể phản ánh tình hình việc làm, thu nhập, đời sống; quan hệ lao động, chế độ, chính sách và những vấn đề khác để lãnh đạo EVN xem xét, giải quyết những vấn đề phần lớn người lao động quan tâm.

Tổng Giám đốc EVN cũng mong muốn Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tăng cường hơn nữa những hoạt động thiết thực như hội nghị đối thoại lần này, cũng như phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Tập đoàn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới chăm lo quyền lợi, phúc lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Tổng Giám đốc EVN Trần Đình Nhân (hàng đầu bên phải) và Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng (hàng đầu bên trái) thực hiện ký kết Quy chế phối hợp hoạt động năm 2021.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã lắng nghe báo cáo đánh giá kết quả phối hợp giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam năm 2020 và nội dung trọng tâm phối hợp năm 2021.

Theo ông Đỗ Đức Hùng, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam: Năm 2021 là năm đầu tiên Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 – 2025 và tình hình dịch bệnh covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Giám đốc Tập đoàn đã xây dựng các nội dung phối hợp trọng tâm vào một số vấn đề như: Tuyên truyền, động viên CNVCLĐ đảm bảo vận hành an toàn, liên tục hệ thống điện, cung ứng đủ điện phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, sinh hoạt của nhân dân. Phối hợp tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Việc phối hợp xây dựng chế độ, chính sách cho người lao động, sắp xếp lao động, giải quyết lao động dôi dư và giải quyết các bức xúc nảy sinh của người lao động tại các đơn vị thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn. Tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng khối ngành nghề nhằm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 cũng đã được đưa vào nội dung của Quy chế phối hợp hoạt động năm 2021.

Với sự nhất trí cao, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thực ký kết Quy chế phối hợp hoạt động năm 2021 ngay tại hội nghị.


  • 22/12/2020 05:26
  • Thanh Huyền
  • 3247


Các Tin khác