Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đào tạo văn hóa doanh nghiệp năm 2015

Vừa qua, tại TP Đà Nẵng, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức khóa đào tạo văn hóa doanh nghiệp cho 100 cán bộ của Công ty Truyền tải điện 2 và Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung.

Trong khóa đào tạo, Giảng viên Nguyễn Tuấn Anh, chuyên gia tư vấn và đào tạo văn hóa tổ chức và doanh nghiệp, Viện quản trị kinh doanh (FSB) đã trực tiếp truyền đạt các nội dung chính yếu như: Tổng quan về văn hóa doanh nghiệp; vai trò của khóa đào tạo khai tâm về văn hóa doanh nghiệp; trao đổi về văn hóa EVN và EVNNPT,...

Năm 2015, EVNNPT chính thức ban hành bộ tài liệu văn hóa doanh nghiệp EVNNPT, bao gồm: Sổ tay văn hóa và Bộ quy tắc ứng xử văn hóa EVNNPT. Đây là 1 trong 5 khóa đào tạo khai  tâm về văn hóa doanh nghiệp trong năm nay do EVNNPT tổ chức, qua đó từng bước cụ thể hóa và đẩy mạnh hơn nữa việc xây dựng để thực thi Văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị thành viên cũng như của Tổng công ty.

Trước đó, Khóa đào tạo khai  tâm về văn hóa doanh nghiệp đầu tiên đã diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 7 - 8 tháng 12/2015. Tổng Công ty đang tiếp tục triển khai chương trình đào tạo cho các đơn vị thành viên tại Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh.

 


  • 17/12/2015 04:14
  • Nguyễn Quang Thắng
  • 1240


Gửi nhận xét