Tổ công tác về chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị của EVN họp phiên thứ 5

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 (chuyển đổi số trong lĩnh vực quản trị) - chủ trì phiên họp qua hình thức trực tuyến, ngày 15/9.

Theo Ban Tổ chức và Nhân sự EVN - Thường trực Tổ công tác, tổng hợp tình hình thực hiện luỹ kế các nhiệm vụ chuyển đổi số (CĐS) trong lĩnh vực quản trị của các ban/văn phòng EVN tháng 8/2021 như sau: tổng số nhiệm vụ CĐS là 159 nhiệm vụ, có 23 nhiệm vụ hoàn thành 100%, 64 nhiệm vụ thực hiện đạt từ 50% khối lượng trở lên, còn lại là các nhiệm vụ thực hiện đạt khối lượng dưới 50%.

Phiên họp thứ 5 năm 2021 của Tổ công tác số 1. Ảnh chụp màn hình

24 đơn vị toàn EVN thực hiện tổng cộng 273 nhiệm vụ, trong đó có 236 nhiệm vụ do EVN giao và 37 nhiệm vụ do 11 đơn vị đăng ký thực hiện. Một số đơn vị có số nhiệm vụ trong kỳ báo cáo đã hoàn thành ở mức cao là: Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh, Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin (EVNICT), Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, Công ty Thuỷ điện Ialy.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng giám đốc EVN nhấn mạnh, CĐS là công việc không đơn giản, đòi hỏi sự vào cuộc của các ban/văn phòng EVN và tất cả các đơn vị. Việc nhận thức rõ sự cần thiết của CĐS giúp mỗi đơn vị chủ động xây dựng được kế hoạch, giải pháp cụ thể. Các đơn vị thuộc khối truyền tải và các tổng công ty phát điện cần phải chủ động hơn nữa trong nhận thức và hành động về CĐS. Riêng trong công tác số hoá các quy trình, nghiệp vụ, Tổng giám đốc EVN yêu cầu trong phiên họp tiếp theo, các đơn vị cần báo cáo cụ thể có bao nhiêu quy trình, nghiệp vụ cần được số hoá, tiến hành số hoá như thế nào, đã thực hiện được đến đâu.

Đối với Công ty Viễn thông Điện lực và CNTT (EVNICT), cần nghiên cứu, đề xuất phương án kiểm soát thời gian làm việc từ xa của CBCNV, nghiên cứu mua sắm ứng dụng quản lý được nhân viên làm việc từ xa đáp ứng các tiêu chí quản lý về mặt thời gian, khối lượng, chất lượng công việc. Ngoài ra, EVNICT cũng cần tập trung đẩy nhanh thực hiện phần mềm dùng chung Smart EVN, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị phụ trách công nghệ thông tin của các tổng công ty để có sự điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được cả nhu cầu của EVN và các đơn vị trong quá trình áp dụng, đồng thời cần có sự liên kết với HRMS, D-office và các ứng dụng văn phòng điện tử khác.

Đặc biệt, Tổng giám đốc EVN cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu triển khai ứng dụng robot vào một số công việc tại Cơ quan EVN, lan toả thông điệp dùng máy móc thay con người một cách văn minh, hiệu quả nhất.


  • 15/09/2021 12:05
  • Di Linh
  • 11134