Tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng

Đảng ủy Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản gửi các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng và 20 năm “Ngày dân vận của cả nước”.

EVN yêu cầu các hoạt động kỷ niệm 89 năm ngày Truyền thống công tác dân vận của Đảng phải thiết thực, hiệu quả và phù hợp với từng đơn vị - Ảnh: Huyền Thương

Trong đó, Ban Truyền thông EVN đóng vai trò tham mưu về công tác chỉ đạo các đơn vị tổ chức những hoạt động kỷ niệm phù hợp, ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả; chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, định hướng bộ phận truyền thông doanh nghiệp trong công tác thông tin, tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW; thực hiện chế độ báo cáo với Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW theo quy định.

Đảng ủy EVN yêu cầu các cấp ủy trực thuộc, Công đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện hướng dẫn của Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW. Đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống công tác dân vận của Đảng. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tích cực hưởng ứng và tham gia Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2019-2020.

Tổ chức sinh hoạt chính trị, nghiên cứu, học tập tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chuyên đề học tập và làm theo năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


  • 28/08/2019 03:02
  • Xuân Tiến
  • 8744