Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành văn bản số 1492-CV/ĐU ngày 23/3/2020 gửi các đảng bộ, chi bộ trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Đảng ủy EVN khuyến khích CBCNV tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng - Ảnh sưu tầm.

Thực hiện Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW về tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/8/1930 - 1/8/2020), Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đề nghị các đảng ủy/chi ủy trực thuộc quan tâm, chỉ đạo đơn vị tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Cụ thể, các đảng bộ/chi bộ trực thuộc triển khai công tác tuyên truyền (mở chuyên trang, chuyên mục) trên tạp chí, bản tin nội bộ của Tập đoàn và đơn vị; thông qua sinh hoạt chi bộ, từ tháng 3/2020 để tuyên truyền về truyền thống vẻ vang và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta trong 90 năm qua.

Cổ vũ động viên cán bộ, đảng viên làm công tác tuyên giáo nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Phát động đến cán bộ, đảng viên, người lao động tham gia Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên mạng xã hội VCNET của Ban Tuyên giáo Trung ương (từ tháng 3/2020, dự kiến tổng kết, trao giải ngày 28/7/2020).

Tham gia các hoạt động kỷ niệm do Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW và Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức theo sự phân công và kế hoạch cụ thể.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại đơn vị phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm, tạo không khí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


  • 28/03/2020 04:21
  • Xuân Tiến
  • 7448