Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ EVN

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ban hành Kế hoạch số 24-KH/ĐU ngày 14/9/2022 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (8/10/2007-8/10/2022).

Ảnh minh họa

Thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập để tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, người lao động về vị trí, vai trò của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tập đoàn, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Từ quá trình hình thành và phát triển 15 năm của Đảng bộ, khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động EVN đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tập đoàn. Đặc biệt là góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, của EVN.

Nội dung chính các hoạt động là phát động phong trào thi đua; trong đó phát động phong trào thi đua yêu nước ở tất cả các đơn vị thành viên, đoàn thể, đơn vị trực thuộc trong phạm vi toàn EVN với các nội dung thiết thực cụ thể, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2022; khuyến khích, động viên toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập. 

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác. Tập trung, tích cực triển khai các dự án, công trình đảm bảo khả năng cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân.

Tổ chức thực hiện tốt phong trào sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; tập trung vào các nội dung có liên quan trực tiếp đến quản trị, công nghệ và tác động đến sự thay đổi tích cực hình ành của EVN; xây dựng văn hóa EVN, bảo vệ môi trường...

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh. Tổ chức kết nạp đảng viên mới và trao huy hiệu Đảng dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Bên cạnh đó là các hoạt động thăm hỏi, động viên cán bộ lão thành, có công với xây dựng và phát triển ngành Điện, xây dựng Đảng; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,...


  • 15/09/2022 04:37
  • Xuân Tiến
  • 7919