Tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023

Hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023, diễn ra từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2023, Đảng ủy EVN yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo.

Cụ thể, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tuyên truyền về Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo nói chung, các đoàn viên, hội viên, công nhân lao động trong đơn vị, tổ chức mình nói riêng bằng các hình thức phù hợp góp phần hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc cần quan tâm, ủng hộ, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, chính quyền địa phương nơi đơn vị đóng chân thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội bằng hình thức trực tiếp hoặc ủng hộ có địa chỉ cụ thể do đơn vị đề xuất. Tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” của Trung ương và quỹ “Vì người nghèo” các cấp để tập trung nguồn lực hỗ trợ cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2024. Rà soát, thực hiện các cam kết ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) theo lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (nếu có).

BCH Công đoàn Điện lực Việt Nam, BCH Đoàn thanh niên EVN triển khai, thực hiện chỉ đạo của cấp ủy về các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023. Ban hành văn bản tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên ủng hộ, gây quỹ để hỗ trợ cho các hộ nghèo là cán bộ, đoàn viên, hội viên, người lao động thuộc tổ chức, đơn vị mình.