Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện đại hội Đảng bộ EVN họp phiên thứ 2

Ngày 17/2, tại Hà Nội, Tổ biên tập giúp việc Tiểu ban Văn kiện đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực lần thứ III vừa tiến hành phiên họp thứ 2. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN - Phó Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, các thành viên Tổ biên tập đã thảo luận các nội dung chi tiết trong dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn, nhiệm kỳ 2015-2020 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN yêu cầu các thành viên tiếp tục nghiên cứu các phương án chủ đề báo cáo; kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020; mục tiêu tổng quan, các chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn yêu cầu Văn phòng Tập đoàn sớm hoàn thành các ý kiến đóng góp của các thành viên để trình Ban Thường vụ, Tiểu ban Văn kiện Đảng ủy Tập đoàn theo đúng kế hoạch, tiến độ đặt ra.


  • 17/02/2020 05:53
  • Xuân Tiến
  • 5969