Tình hình cung ứng điện cải thiện mạnh mẽ trong 4 năm qua

Là thông tin được Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố ngày 28/3, trong Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2018 (PCI 2018).

Báo cáo PCI được tổng hợp dựa trên dữ liệu khảo sát từ 8.000 doanh nghiệp dân doanh, 2.000 doanh nghiệp mới thành lập và 1.500 doanh nghiệp FDI.

VCCI cho biết, ngay từ khi bắt đầu đánh giá chỉ tiêu cung cấp điện (năm 2014), điểm số của ngành Điện đã được doanh nghiệp FDI đánh giá ở mức cao, 4,5 điểm trên thang 5 điểm. Tình hình còn được cải thiện mạnh hơn nữa trong 4 năm qua ở tất cả lĩnh vực sản xuất, xây dựng và dịch vụ/bán lẻ.

Cũng theo Báo cáo PCI 2018, kết quả này phù hợp với đánh giá từ Báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (Doing Business) về chỉ số tiếp cận điện năng Việt Nam tăng từ 78,69/100 năm 2017 lên 87,94/100 năm 2018.

Trong bảng xếp hạng 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam tăng từ vị trí 64 lên 27 và lọt Top 4 ASEAN trước 2 năm so với mục tiêu của Chính phủ giao.

EVN đã cung ứng điện với chất lượng ngày càng ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ảnh: Đăng Đệ

Trong những năm qua, chất lượng cung ứng điện liên tục được cải thiện, ngày càng ổn định, thể hiện rõ qua các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện.

Năm 2014, chỉ số thời gian mất điện bình quân của khách hàng trong năm (SAIDI) còn ở mức 3.134 phút thì tới năm 2018, SAIDI chỉ còn 724 phút, giảm tới 2.410 phút. Đây là kết quả của việc EVN đã ứng dụng hiệu quả các công nghệ hiện đại như sửa chữa điện không cần cắt điện (hotline), vận hành lưới điện bằng công nghệ số, từng bước xây dựng lưới điện n-1…

Đặc biệt, công tác dịch vụ khách hàng đã có những bước phát triển vượt bậc sau khi các trung tâm CSKH của EVN đi vào vận hành. Không chỉ tư vấn, giải đáp thắc mắc đơn thuần, các trung tâm CSKH còn tiếp nhận các yêu cầu dịch vụ của khách hàng 24/7 qua tổng đài, website, app, zalo, facebook... Tới tháng 12/2017, các dịch vụ điện đã được EVN phục vụ trực tuyến tương đương cấp độ 4. Sự phục vụ của ngành Điện tới khách hàng đã không còn bị giới hạn bởi không gian, thời gian, mang đến thuận lợi tối đa cho khách hàng

Việc cải thiện chất lượng điện và dịch vụ điện được EVN triển khai theo hướng: “Lấy khách hàng làm trung tâm mọi hoạt động”, “Tất cả vì khách hàng”. EVN đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của khách hàng sử dụng điện từ năm 2013 (do tư vấn độc lập thực hiện), lắng nghe ý kiến của khách hàng để điều chỉnh, đổi mới công tác kinh doanh - dịch vụ.

Nhờ đó, điểm hài lòng khách hàng tăng qua từng năm. Tới năm 2018, khách hàng đã “chấm” cho EVN 8,11/10 điểm, tăng 0,14 điểm so với năm 2017.

Như vậy, sự đánh giá khá đồng nhất về chất lượng dịch vụ điện (qua báo cáo của VCCI, Ngân hàng Thế giới và khảo sát sự hài lòng khách hàng) đã một lần nữa khẳng định: EVN đã thực sự đổi mới, từng bước xây dựng thành công hình ảnh doanh nghiệp vì cộng đồng, vì khách hàng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng, thỏa mãn những yêu cầu càng cao của khách. Từ đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.


  • 28/03/2019 05:26
  • N.H
  • 16809