Tỉnh Quảng Nam xin tích nước cho 4 thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

Dù đang trong thời kỳ tích nước cuối mùa lũ theo Quy trình được phê duyệt, nhưng 4 hồ thủy điện: Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4 vẫn vận hành xả nước qua phát điện theo huy động, do đó các hồ này đều đang thiếu hụt nước nghiêm trọng - đây là một trong những thông tin đáng chú ý tại văn bản số 7200/UBND-KTN của UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo Bộ Công Thương, ngày 10/12/2018.

Hồ thủy điện A Vương đang thiếu hụt hơn 220 triệu m3 nước so với dung tích hữu ích - Ảnh: Minh Ngọc

Trong công văn hỏa tốc này, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bộ Công Thương xem xét và chỉ đạo Cục Điều tiết Điện lực tách 4 nhà máy thủy điện: Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4 và Đăk Mi 4 ra khỏi thị trường phát điện cạnh tranh để thực hiện tích nước hồ theo quy định.

Tính đến 7h ngày 10/12 (còn 5 ngày nữa là đến thời hạn cuối của mùa lũ theo Quy trình 1537), tổng lượng nước thiếu hụt của 4 nhà máy thủy điện là hơn 787 triệu m3. Đây là lượng nước thiếu hụt nghiêm trọng nhất từ trước đến nay - theo UBND tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, hồ Sông Tranh 2 thiếu hụt gần 321 triệu m3; hồ A Vương hụt hơn 221 triệu m3; hồ Sông Bung 4 hụt 181,5 triệu m3; hồ Đăk Mi 4 hụt hơn 63 triệu m3.

Đề xuất này của UBND tỉnh Quảng Nam nhằm cải thiện nguồn nước tại 4 hồ chứa thủy điện trên, để phục vụ cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn (tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng) vào năm 2019. 

CV7200UBNDtinhQuangNam2018.pdf