Tỉnh Quảng Nam phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện A Vương

UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định 2576/QĐ-UBND ngày 18/9/2020 về việc Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện A Vương. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Nhà máy Thủy điện A Vương

Theo thứ tự ưu tiên được quy định tại quy trình này, công tác vận hành hồ chứa thủy điện A Vương trong mùa lũ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối thủy điện A Vương, chủ động đề phòng mọi bất trắc với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm; không được để mực nước hồ A Vương vượt mực nước lũ kiểm tra ở cao trình 382,2m.

Lệnh vận hành hồ điều tiết lũ trái với các quy định trong Quy trình này, dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thì người ra lệnh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Việc thực hiện sai lệnh vận hành dẫn đến công trình đầu mối, hệ thống các công trình thủy lợi, giao thông và dân sinh ở hạ du bị mất an toàn thì Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương phải chịu trách nhiệm liên quan đến việc vận hành hồ chứa thủy điện A Vương.

Trong quá trình vận hành công trình nếu phát hiện có nguy cơ xảy ra sự cố công trình đầu mối, đòi hỏi phải điều chỉnh tức thời thì Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương có trách nhiệm báo cáo sự cố, đề xuất phương án khắc phục và xử lý sự cố với Bộ Công Thương, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam để chỉ đạo xử lý, khắc phục sự cố; đồng thời báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam để chỉ đạo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và thông báo cho nhân dân vùng hạ du để kịp thời phối hợp, thực hiện các biện pháp ứng phó.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh2576UBNDQuangNam2020.pdf


  • 07/10/2020 08:00
  • Vũ Chang
  • 2062