Tin dự báo gió mạnh, sóng lớn trên khu vực Bắc và giữa biển Đông; khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên

Ở huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

1. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới
Ngày và đêm 14/10, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 4,0-6,0m; vùng biển phía Tây Bắc của khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; vùng biển từ Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m; ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m.

Thời điểm dự báo Vùng biển ảnh hưởng Gió mạnh Độ cao sóng
Cấp gió
 (cấp Bô-pho)
Hướng Độ cao (mét) Hướng
Ngày và đêm 14/10/2022 Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) Cấp 6-7, giật cấp 8-9  Đông Bắc  
4,0-6,0
 
Đông Bắc
Vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông Gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10   3,0-5,0
 
 
Quảng Trị đến Phú Yên (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) Gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10   3,0-5,0  
Vịnh Bắc Bộ Cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 Đông Bắc 2,0-4,0
 
Đông Bắc

2. Cảnh báo
Ngày và đêm 15/10, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Sóng biển ở vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi cao từ 2,0-4,0m; ở khu vực Bắc Biển Đông từ 3,0-5,0m.
3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 2
4. Dự báo tác động: toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.


  • 14/10/2022 02:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
  • 3883