Tin bão trên biển đông (Cơn bão số 4) - Bản tin phát lúc 20h00 phút ngày 05/10/2023

Hồi 19 giờ ngày 05/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo diễn biến bão (24 đến 72 giờ tới):

Thời điểm dự báo

Hướng, tốc độ

Vị trí

Cường độ

Vùng nguy hiểm

Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng)

19h/06/10

Tây,

khoảng 10km/h và suy yếu dần

22,2N-117,0E, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 310km về phía Đông Nam

Cấp 9-10, giật cấp 13

Phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; phía Đông kinh tuyến 115,0E

Cấp 3: phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông

19h/07/10

Tây, 5-10km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

22,0N-115,2E, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 120km về phía Nam Đông Nam

Cấp 7, giật cấp 9

Phía Bắc vĩ tuyến 20,0N; phía Đông kinh tuyến 113,5E

Cấp 3: phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông

19h/08/10

Tây Tây Nam,

khoảng 5km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp

21,3N-113,8E, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 110km về phía Nam Tây Nam

<cấp 6

 

 

Dự báo tác động của bão

Gió mạnh

 

Trên biển:

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-10, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 11-12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

Nước dâng, sóng lớn

 

Khu vực Bắc Biển Đông sóng cao 2,0-4,0m, riêng khu vực phía Đông Bắc sóng cao 4,0-6,0m, vùng gần tâm bão sóng cao 6,0-8,0m.


  • 05/10/2023 08:00
  • Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương
  • 3295