“Tìm hiểu Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nội quy lao động của EVNCPC” năm 2023

Là chủ đề cuộc thi trắc nghiệm do Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã tổ chức diễn ra ngày 22/9, tại trụ sở EVNCPC và kết nối trực tuyến đến 13 điểm cầu các đơn vị thành viên.

Tham dự khai mạc cuộc thi có ông Hồ Thăng Thu - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cùng lãnh đạo các Ban chức năng của Tổng công ty.

Cuộc thi là một trong những hoạt động nằm trong chương trình công tác pháp chế năm 2023, hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11/2023.

Đối tượng tham gia thi đến từ 13 công ty điện lực thành viên, 443 thí sinh là các cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị. Phạm vi câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến nội dung về Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của EVNCPC.

Các đại biểu và thí sinh tham dự khai mạc cuộc thi tìm hiểu Luật Doanh nghiệp

Trước thời gian thi chính thức, các thí sinh được cấp quyền thi thử tại chương trình thi trắc nghiệm online của EVNCPC để tự ôn luyện, cập nhật, bổ sung các kiến thức liên quan đến Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Nội quy lao động của EVNCPC.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ https://tracnghiem.cpc.vn/etest_bpc/. Trong 40 phút, mỗi thí sinh trả lời 50 câu hỏi liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nội quy lao động của EVNCPC.

Cuộc thi Tìm hiểu Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Nội quy lao động của EVNCPC được tổ chức hằng năm nhằm khuyến khích CBCNV tại các đơn vị thành viên EVNCPC tích cực tìm hiểu, nghiên cứu nắm vững các kiến thức pháp luật có liên quan và các quy định nội bộ của EVNCPC.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã công bố 16 giải cho 6 tập thể và 10 cá nhân. Trong đó, thí sinh Thái Hồng Lĩnh (Công ty Điện lực Quảng Bình) đạt giải nhất cá nhân.

Giải tập thể (Được xếp hạng dựa trên tiêu chí điểm trung bình của tất cả thí sinh tham gia dự thi của đơn vị)

 


  • 22/09/2023 05:10
  • Xuân Thái
  • 3714