Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ EVN đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị

Ngày 21/2, tại Hà Nội, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ EVN có phiên họp để đóng góp ý kiến về dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ EVN đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị

Đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì buổi họp.

Cùng dự có đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, các Ủy viên BTV Đảng ủy EVN, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN trình bày báo cáo của Tổ biên tập giúp việc về công tác xây dựng Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 và dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Tổ biên tập giúp việc trong việc hoàn thiện dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị. Đồng chí Dương Quang Thành nhấn mạnh việc chuẩn bị các văn kiện cho Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, việc xây dựng dự thảo các văn kiện phải ngắn gọn, súc tích và có tính khái quát cao. Bố cục dự thảo văn kiện phải khoa học, hợp lý, phản ánh bao quát, đầy đủ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế và bài học kinh nghiệm.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu bộ phận giúp việc tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia đóng góp của các thành viên Tiểu ban và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện dự thảo trình Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ EVN trong thời gian tới. Các thành viên trong Tiểu ban văn kiện nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, quá trình đóng góp dự thảo Báo cáo chính trị cần bám sát và vận dụng những chủ trương, định hướng mới của Trung ương như Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị bảo đảm phù hợp với thực tiễn phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới.


  • 21/02/2020 02:00
  • Xuân Tiến
  • 5888