Tiết kiệm tiền cho bố

Đi học về, bé Cương vui vẻ khoe với bố

- Bé Cương: Hôm nay con tiết kiệm được 10 ngàn đồng cho bố đấy!

- Bố: Con còn bé làm gì mà tiết kiệm được 10 ngàn đồng?

- Bé Cương: Lần trước kiểm tra toán con được 10 điểm, bố phải thưởng cho con 10 ngàn đồng. Hôm nay, cô lại kiểm tra con, bố không phải mất tiền thưởng cho con nữa đâu!

- Bố: !!!!!


  • 19/12/2011 02:33
  • Sưu tầm
  • 2764


Gửi nhận xét